?

Log in

No account? Create an account
В.И.Вернардский – "Украинский вопрос и русское общество"
y_kulyk
   Фігура академіка Володимира Івановича Вернадського, як і його наукова спадщина, представлення не потребують. Але в 80-х роках в архіві АН СРСР був виявлений рукопис його ніколи раніше не опублікованої статті під назвою "Українське питання і російське суспільство", написаної найімовірніше в липні-серпні 1915 року в розпал шовіністичного чаду Першої світової війни. У ній автор дає огляд історії україно-російських взаємин з часів Переяслава до початку війни.
   Вперше стаття була опублікована в українському перекладі (Наталія Білоцерківець) в газеті "Молода гвардія" від 12 березня 1988 року і викликала справжню сенсацію. Два роки по тому вона російський текст був надрукований в журналі "Дружба народов", № 3, 1990 г.
   Цікава стаття і сьогодні. Як своїм глибоким діалектичним підходом до порушених проблем, так і певною злободенністю.
     Фигура академика Владимира Ивановича Вернадского, как и его научное наследие, в представлении не нуждаются. Но в 80-х годах в архиве АН СССР была обнаружена рукопись его никогда не публиковавшейся статьи под названием "Украинский вопрос и русское общество", написанной вероятней всего в июле-августе 1915 г. в разгар шовинистического угара Первой мировой войны. В ней автор дает обзор истории украино-российских взаимоотношений со времен Переяслава до начала войны.
   Впервые статья была опубликована в украинском переводе (Наталия Белоцерковец) в газете "Молода гвардія" от 12 марта 1988 г. и вызвала настоящую сенсацию. Два года спустя российский текст был напечатан в журнале "Дружба народов", № 3, 1990 г.
   Интересна статья и сегодня. Как своим глубоким диалектическим подходом к затронутым проблемам, так и определенной злободневностью.

Read more...Collapse )